rychly kontakt +421 911 922 882 | e-mail: zz@meanderpro.sk
HomeE-shopSlužbyFotogaléria
Partneri

ŽIVOTNOSŤ LÁN.

STÁRNUTIE DYNAMICKÝCH LÁN PRI POUŽÍVANÍ.
Presný číselný údaj je z dôvodu nejednotných vplyvov na používanie je možný len ako orientačný a vo forme časových údajov len približný. V závislosti od frekvencie a intenzity používania spôsobujú vonkajšie vplyvy ako oder, znečistenie, mechanické zaťaženie (statické), práca laná (spúšťanie, príp. zlaňovanie), zaťaženie pády (dynamické), intenzívne pôsobenie UV žiarenia, agresívne klimatické podmienky atď. to, že bezpečnostná rezerva dynamického lana sa znižuje.

Pri zlaňovaní a spúšťaní dochádza k poklesu dynamického výkonu a znižuje sa bezpečnostná rezerva laná.

Oder spôsobuje postupné oslabovanie súdržnosti opletu. Čím silnejšie je oder, tým zreteľnejšie sa prejavuje "chlpatým" opletom - tým menšia je zaťažiteľnosť opletu a s tým spojený ochranný účinok pre jadro lana.

Častice nečistôt a hornín vniknuté do lana vedú najmä v spojení s veľkým výkonom lana k tomu, že jemné vlákna jadra aj opletu lana sa odierajú. Častice pôsobia ako brúsny piesok a vedú k zmenšovaniu nosného prierezu vlákien, veľkou mierou najmä počas častého zlaňovania / spúšťania.

Dynamické zaťaženie spôsobuje stratu výkonu laná - zmenšuje sa schopnosť zachytenia dynamickej (rázovej) energie. To značne závisí na tvrdosti pádu (tvrdosť - pádu je určená metódou istenie a pádovými faktorom a podľa všeobecného stavu techniky sa pády s pádovými faktorom> 1 označujú ako tvrdé pády).

Výskumy bezpečnosti uskutočňované horolezeckými zväzmi ukázali, že ak oplet lana nevykazuje žiadne značné poškodenia ani známky silného oderu, nepredstavuje zaťaženie pádov s pádovými faktorom <0,5 a správnym dynamickým istením žiadne bezpečnostné riziko, ak lano neleží na ostrých hranách.

Pri dodržaní všetkých všeobecných pokynov bezpečného zaobchádzania s dynamickými lanami môžu byť nezáväzne odporúčané nasledujúce údaje o životnosti dynamických lán:

intenzívne - denné použitie / športoví  lezci, horskí vodcovia, umelé steny menej ako 1 rok
pravidelné - víkendové používanie / celoročné 1 rok až 2 roky
pravidelné - víkendové používanie / sezónne 2 až 3 roky
občasné používanie - rekreačné / jedenkrát mesačne   3 až 5 rokov
sporadické použitie  5 až 7 rokov
nepoužívané lano  5 + 10 rokov