rychly kontakt +421 911 922 882 | e-mail: zz@meanderpro.sk
HomeE-shopSlužbyFotogaléria
Partneri

O nás

Naša spoločnosť Meander Pro, s.r.o. vznikla v roku 2013 ako čiastočný nástupca spoločnosti MEANDER,spol. s r.o., ktorú založil už v roku 1990 a dodnes ju aj riadi GURU nie len slovenskej speleológie, ale aj speleoalpinista, horolezec a špičkový lanový technik Gustav-Gusto Stibranyi.

Od 1.8.2015 sa stala naša spoločnosť  vlastníkom práv na cely výrobný program značky Meander. Od tohto okamihu celú produkciu značky Meander zabezpečuje naša spoločnosť. V prvých mesiacoch výroby bol garantom kvality sám pán G. Štibranyi, ktorý zároveň odovzdal aj svoje know-how našej spoločnosti. Nová výroba osvedčenej značky Meander prebehla kontinuálne s garanciou dodržania vysokej kvality vo výrobnom procese.

Okrem osvedčených výrobkov tejto značky bude naša spoločnosť v krátkej budúcnosti inovovať výrobný program o čom budeme informovať na našej webovej stránke.

V spolupráci so spoločnosťou Meander s.r.o, nadväzujeme na dlhoročnú tradíciu predaja prostriedkov osobného zabezpečenia pre prácu vo výškach. Taktiež zabezpečujeme predaj jaskyniarskych a horolezeckých potrieb. Okrem predaja uvedených komodít zabezpečuje naša spoločnosť aj periodické kontroly prostriedkov osobného zabezpečenia, poradenskú a školiacu činnosť a práce vo výškach. Garantom ponúkaných služieb je tím pracovníkov, ktorí uvedené činnosti vykonávajú viac ako 30 rokov, počas ktorých boli zrealizované:

- telekomunikačné montáže na Slovensku, v Českej republike, Anglicku, Írsku, Belgicku, štátoch Škandinávie, Nemecku a ďalších štátoch po celom svete,
- montáže systému včasného varovania - sirény civilnej obrany,
- montáže fotovoltických elektrárni,
- vešanie veľkoplošných bigboardov,
- servisné a výškové práce pre obchodné centra a veľké spoločnosti.

Naši zamestnanci sa pravidelne a aktívne zúčastňujú na akciách:
- Horskej záchrannej služby Cave Rescue,
- expedícií do vysokých hôr a najhlbších priepastí sveta,
- na lietaní na závesných klzákoch - rogalách vrátane tandemových letov,
- potápania v jaskyniach.

Aktívne sa podieľame na praktickom testovaní:
- statických a dynamických lán,
- pomôcok pre výstup a zostup po lane,
- osvetľovacích techník pre bežné - hobby použitie,
- osvetľovacích techník pre prácu a pre extrémne použitie v priemysle a v najnáročnejších podmienkach najhlbších jaskyniach sveta.

Z týchto praktických testov prevádzame publikačné recenzie a naše  poznatky poskytujeme renomovaným výrobcom na trhu.