rychly kontakt +421 911 922 882 | e-mail: zz@meanderpro.sk
Partneri
 

IV. ročník E. Hirka - 20.02.2016

Propozície na Hirkolezenie 2016.

Pozor,  zmena lezeckej steny - Rozlomity klub Košice, Študentská 1, Košice.

1. Kategórie

-Ženy

-Dôchodcovia nad 60

-Muži

-Nad 100 kg

-Deti do 12 rokov

2. Disciplíny - Trasy

- kvalifikačný trenažér

- trenažér  SRT na čas pre mužov

- trenažér SRT na čas pre ženy, dôchodcov nad 60 a nad 100 kg

- trenažér pre deti.

3. Bezpečnosť

-Musia byť  dodržané pravidlá SRT.

-Na trenažéri  pre mužov môže byť pretekár istený druhým lanom, ale musí dodržiavať pravidlá SRT.

-Na trenažéri pre pre ženy, dôchodcov nad 60 a nad 100 kg, je istenie druhým lanom povinné.

-Jediná výnimky z pravidiel SRT je možnosť nepoužiť počas závodu ochrannú prilbu.

4. Pokusy, hodnotenie a časomiera

- Absolvovanie kvalifikačného trenažéra.

- Počet pokusov za cely deň nie je obmedzený.

- Hodnotí sa najlepší čas.

- Štart-zdvihnutie sa zo zeme.

- Cieľ-dotyk so zemou ......... .mimo pádu na zem ....

- Porušenie pravidiel SRT-neplatný pokus.

5. Vyhodnotenie a ceny

- Každá kategória má 1,2,3 miesto, diplom a pohár.

- 1.miesto-Voucher na nákup podľa vlastného výberu za 50,-Eur z e-shopu www.meanderpro.sk

- 2.miesto-Voucher na nákup podľa vlastného výberu za 30,-Eur z e-shopu www.meanderpro.sk

- 3.miesto-Voucher na nákup podľa vlastného výberu za 20,-Eur z e-shopu www.meanderpro.sk

Ak cena vybraného tovaru je vyššia ako hodnota Voucheru, je možné rozdiel doplatiť.

6. Občerstvenie

V priestoroch lezeckej steny je možnosť si zakúpiť občerstvenie.